طلا بانو در شهر اصفهان و برخی از شهرهای پرجمعیت ایران اقدام به تحویل فوری سفارشات نموده است.

سفارشات شما طبق شرایط زیر توسط گالری طلا بانو سریعا در همان روز تحویل پست میشود :

  1. سفارش شما تا قبل از ساعت 10 صبح ثبت شده باشد.
  2. آدرس و مشخصات مقصد به درستی وارد شده باشد.
  3. جنس خریداری شده در انبار ما آماده ارسال باشد.

در شرایط ویژه مانند تعطیلی ها و شلوغی های احتمالی شهر ارسال ها به روز های بعد انتقال پیدا خواهد کرد.

تمامی سفارش ها توسط طلا بانو توسط پست پیشتاز ارسال خواهد شد.